ISDOS 2014
Srbija uključena u Millennium Project


SCORE

Februara 2007 godine otpočeo je sa realizacijom projekat SCORE u okviru FP6. Pored Informacionog društva SCG i Beogradske Otvorene Škole iz Srbije, na projetu učestvuju i partneri iz zemalja u regionu: FYR Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, kao i Grčka, Belgija i Autrija. Ovaj dvogodišnji projekat ima za cilj: 1. razvijanje Strateškog istraživačkog plana i programa (agende) u oblasti IKT (informaciono komunikacionih tehnologija) koji treba da definiše istraživačke prioritete u regionu Zapadnog Balkana. Ovaj cilj će se realizovati na osnovu obimnog procesa konsultacija sa svim zainteresovanim akterima zajednice u oblasti IKT (npr. Kreatorima nacionalne politike u oblasti istraživanja i razvojam, istraživačima, IKT kompanijama, predstavnicima građaskog društva i sl.) 2. razvoj predloga praktične politike na nivou Regiona „ Preporuke za oblikovanje naučne saradnje EU sa regionom Zapadnog Balkana u oblastima istraživanja IKT: 2007-2013 “ 3. transfer EU rezultata i istraživanja i tehnologija u identifkovanim istraživačkim prioritetima IKT 4. podržavanje i olakšavanje razvoja mreža 1. U okviru regiona Zapadnog Balkana i 2. Između Zapadnog Balkana i EU Ključni očekivani rezultati projekta * 4 nacionalna Strateška istraživačka plana i programa (agende) u oblasti IKT, koje će definisati buduće istraživačke prioritete u IKT u: o Albaniji 1. Bosni i Hercegovini 2. Makedoniji i 3. Srbiji 1. Predlog politike sa preporukama za israživačke smernice EU u oblasti IKT za region Zapadnog Balkana 2. 1 tematska radionica (u svakoj državi po jedna) namenjena transferu znanja u identifikovanim istraživačkim oblastima IKT-a 3. Organizacija Regionalne konferencije EU-Zapadni Balkan, sa učesnicima kreatorima politika u IKT iz EU, Zapadnog Balkana i ostalih susednih zemalja (Bugarske, Rumunije, Hrvatske i Turske) u cilju usaglašavanja Srateških istraživačih planova i programa (agendi) i predloga politika. Ciljani zainteresovani akteri * DIREKTNO zainteresovani za oblast IKT: o Kreatori nacionalne politke u IKT (predstavnici ministarstava, posebne radne grupe za politike IKT, regulatorna tela itd.) o Istraživači pojedinci/organizacije (akademske, profitni sektor, neprofitni sektor) o IKT kompanije (softveraši, operateri u telekomunikacijama, internet provajderi itd.) o Nevladine organizacije za promociju IKT o učesnici na nacinalnim / međunarodnim projektima u IKT * INDIREKTNO zainteresovani za oblast IKT (korisnici IKT/ “potrošači”) o Predstavnici poslovnog sektora npr. privredne komore o Javna uprava (npr. ostala ministarstva, lokalne vlasti) o Organizovano građansko drušvo (npr. onlajn zajednice)